Promocje
Parasol ogrodowy Ibiza 4.2m - Jasnozielony z podstawą
Parasol ogrodowy Ibiza 4.2m - Jasnozielony z podstawą
3 399,00 zł 2 549,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Ibiza 4.2m - Bąbelki Limonka z podstawą
Parasol ogrodowy Ibiza 4.2m - Bąbelki Limonka z podstawą
3 399,00 zł 2 719,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Ibiza 4.2m - Bąbelki Niebieskie z podstawą
Parasol ogrodowy Ibiza 4.2m - Bąbelki Niebieskie z podstawą
3 399,00 zł 2 719,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio 3m - Jasnozielony z podstawą
Parasol ogrodowy Rio 3m - Jasnozielony z podstawą
2 169,00 zł 1 626,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio 3m - Taupe z podstawą
Parasol ogrodowy Rio 3m - Taupe z podstawą
2 169,00 zł 1 735,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio 3m - Beżowy z podstawą
Parasol ogrodowy Rio 3m - Beżowy z podstawą
2 169,00 zł 1 735,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio Modern 3m - Jasnozielony z podstawą
Parasol ogrodowy Rio Modern 3m - Jasnozielony z podstawą
2 269,00 zł 1 815,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wlkp.

sklep@litexgarden.pl
fax: +48 62 737 57 08

tel. kom. +48 602 527 784

Bon promocyjny -20%

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
“Bon promocyjny 20 %”

§ 1. Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej zwanym „ Regulaminem”) oznaczają:

 

1. Akcja promocyjna – akcja promocyjna pn. „Bon promocyjny 20 %”;
2. Organizator, podmiot prowadzący sprzedaż produktów LITEX GARDEN - organizator Akcji promocyjnej Litex Promo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, adres: ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378283 posiadająca numer statystyczny REGON 021461762 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 8971770609;
3. Uczestnik – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadając pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w rozumieniu polskiego prawa, biorąca udział w Akcji promocyjnej i spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w Regulaminie;
4. Bon Promocyjny - dokument wydany przez Organizatora uprawniający do nabycia rabatu kwotowego. Bon zawiera wartość rabatu 20 % wartości brutto produktów zakupionych w ramach pierwszego zamówienia złożonego w okresie trwania Akcji promocyjnej z oferty Sklepu internetowego, za jaką uczestnik Akcji ma prawo nabyć artykuły znajdujące się w ofercie tego sklepu internetowego - zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie;
5. Strona internetowa Organizatora – strona internetowa organizatora dostępna pod adresem: http://www.litexgarden.pl;
6. Sklep internetowy - sklep internetowy Organizatora mieszczący się na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.litexgarden.pl;
7. Towary – asortyment prezentowany jest na stronie internetowej Organizatora.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 

1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Akcja promocyjna prowadzona jest od dnia 12 grudnia 2017 roku do dnia 15 marca 2017 roku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Akcji promocyjnej bez podawania przyczyny.
4. Wszelkie informacje dotyczące trwania Akcji promocyjnej będą podawane na Stronie internetowej Organizatora. Przed skorzystaniem z przyznanego Bonu Promocyjnego Uczestnik winien sprawdzić aktualność jej obowiązywania na Stronie internetowej Organizatora.
5. Przedstawiona oferta na Towary w Sklepie internetowym Organizatora nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.), wobec czego przed złożeniem wiążącego zamówienia Uczestnik zobowiązany jest uzyskać informacje o aktualności Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Organizatora.
6. Przed złożeniem zamówienia na warunkach wskazanych niniejszym Regulaminem, Uczestnik zobowiązuje się także do zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego Organizatora na Stronie internetowej Organizatora.
7. Uprawnionym do realizacji Bonu Promocyjnego pozostaje jedynie Uczestnik. Uczestnik nie posiada prawa do przeniesienia Bonu na rzecz osób trzecich.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Akcji

 

1. Każdy Uczestnik, który drogą poczty tradycyjnej otrzyma od Organizatora Bon Promocyjny, jest uprawniony w terminie od dnia 12.12.2017 r. do dnia 15.03.2017 r. do dokonania jednorazowo zakupu Towarów, za pośrednictwem Strony internetowej Organizatora, z jednoczesnym rabatem w wysokości 20% wartości brutto zakupionych Towarów.
2. Realizacja Bonu Promocyjnego może odbywać się tylko za pośrednictwem Sklepu internetowego Organizatora.
3. Zakup Towaru objętego Bonem Promocyjnym może zostać dokonany wyłącznie w jednym dniu, w ramach jednej transakcji sprzedaży z jednoczesną zapłatą całej jego ceny.
4. Akcja promocyjna jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Sklepu internetowego Organizatora.
5. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu wynikającego z Bonu Promocyjnego na ekwiwalent pieniężny.

 

§ 4. Zwrot Towarów zakupionych z wykorzystaniem Bonu Promocyjnego

 

1. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z przysługującego mu na mocy odrębnych przepisów lub przyznanego mu przez Sprzedawcę prawa zwrotu całości lub części Towarów zakupionych z wykorzystaniem Bonu Promocyjnego– o ile w związku z zwrotem Towaru nie doszło do jego wymiany - nabytych w okresie trwania Akcji promocyjnej, rozwiązania całości lub części umowy sprzedaży bądź odstąpienia od niej w całości lub części, Uczestnik - o ile do zwrotu bądź rozwiązania umowy nie dochodzi z przyczyn zawinionych przez Organizatora - zobowiązuje się, o ile Organizator inaczej nie postanowi, do zwrotu równowartości przyznanego Bonu promocyjnego.
2. W przypadku częściowego zwrotu Towarów lub częściowego odstąpienia od umowy bądź obniżenia przez Organizatora ceny wobec uznania reklamacji (gdy Uczestnik nie odstępuje od umowy), Bon Promocyjny rozliczany będzie proporcjonalnie do wartości zakupionego pierwotnie Towaru.

 

§ 5. Zasady wykorzystania bonu rabatowego.

 

1. Warunkiem skorzystania z uprawnienia do rabatu pozostaje
podanie na Stronie internetowej Organizatora z chwilą złożenia zamówienia na Towar indywidualnego kodu przesłanego wraz z Bonem Promocyjnym.
2. Organizator odmówi realizacji Bonu Promocyjnego, gdy zostanie stwierdzone, że Bon Promocyjny jest nieważny lub nieautentyczny (w szczególności bierze się pod uwagę indywidualny kod), nie pochodzi od Organizatora, jego realizacja jest sprzeczna z przepisami prawa bądź nie pozostają spełnione pozostałe warunki realizacji wynikające z niniejszego Regulaminu.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny na Stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.
2. Każdy biorący udział w Akcji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń
3. Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi czy wyprzedażowymi trwającymi w tym samym czasie.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje Regulamin Sklepu internetowego dostępny na Stronie internetowej Organizatora, Kodeks cywilny oraz ustawę o prawach konsumenta.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Akcji Promocyjnej bez podania przyczyny.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2017 r.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl