Promocje
Parasol ogrodowy Rio Modern 3m - Natural
Parasol ogrodowy Rio Modern 3m - Natural
2 269,00 zł 1 299,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio Modern 3m - Beżowy
Parasol ogrodowy Rio Modern 3m - Beżowy
2 269,00 zł 1 299,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio Modern 3m - Jasnozielony
Parasol ogrodowy Rio Modern 3m - Jasnozielony
2 269,00 zł 1 299,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio 3m - Poliester Jasnozielony
Parasol ogrodowy Rio 3m - Poliester Jasnozielony
2 169,00 zł 1 299,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Ibiza 3,5m - Poliester Bąbelki Brązowo-Żółte
Parasol ogrodowy Ibiza 3,5m - Poliester Bąbelki Brązowo-Żółte
3 036,00 zł 2 599,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio 3m - Poliester Taupe
Parasol ogrodowy Rio 3m - Poliester Taupe
2 169,00 zł 1 299,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Rio 3m - Poliester Natural - Na wysięgniku
Parasol ogrodowy Rio 3m - Poliester Natural - Na wysięgniku
2 169,00 zł 1 299,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Ibiza 4,2m - Poliester Bordowy
Parasol ogrodowy Ibiza 4,2m - Poliester Bordowy
3 381,00 zł 2 799,00 zł
szt.
Parasol ogrodowy Ibiza 4,2m - Poliester Czerwony - Na wysięgniku
Parasol ogrodowy Ibiza 4,2m - Poliester Czerwony - Na wysięgniku
3 381,00 zł 2 799,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin promocji 25%

REGULAMIN PROMOCJI


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja ” 25% rabatu na parasole i poszycia z okazji 25-lecia firmy” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378283 posiadająca numer statystyczny REGON 021461762 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 8971770609 (dalej zwana ,,Organizator”)
3. Skorzystanie z promocji jest możliwe za pośrednictwem strony Organizatora (dalej „fanpage”) w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „serwis facebook”) oraz Instagram (dalej serwis Instagram) znajdujących się pod linkiem: www.facebook.com/litexgarden oraz https://www.instagram.com/litexgarden/ .
4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzona przez serwis Facebook, Instagram ani z nimi związana. Skorzystanie z promocji oznacza pełne zwolnienie serwisu Facebook i Instagram z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.
5. Osoba korzystająca z promocji nie może wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest udostępnianie na swojej osi czasu informacji o udziale promocji czy oznaczeniu znajomych w postach, by wzięli udział w promocji czy dokonywać tagowania zdjęć).
6. Akcja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polski


§ 2 Udział w promocji


1. Udział w promocji jest dobrowolny i ograniczony w czasie.
2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. (,,dalej ,,Klient” bądź ,,Uczestnik”).
3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pracownicy firm współpracujących przy organizacji Promocji.

§ 3 Zasady promocji i czas trwania


1. Promocja rozpocznie się od godz. 12:00 w dniu 16.03.2018 r i będzie trwała do godz. 24:00 w dniu 04.04.2018 r, o ile wcześniej nie zostanie odwołana przez Organizatora lub nie nastąpi wyprzedaż towarów objętych promocją. Organizator może odwołać promocje bez podania przyczyny. Informacja o zakończeniu promocji zostanie ogłoszona w fanpage’u portalów społecznościowych serwisu facebook oraz instagram oraz stronie www.litexgarden.pl.
2. Promocja polega na umożliwieniu Klientom zakupu towarów premiowanego rabatem, w wyżej wymienionym okresie wskazanym w pkt.1 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
3. Rabaty będą udostępniane Klientom – użytkownikom fanpage’u Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram - w postaci kodów rabatowych określających wysokość rabatu, które to kody Klient będzie mógł wykorzystać wyłącznie robiąc zakupy na stronie sklepu internetowego Litex Garden www.litexgarden.pl
4. Wysokość rabatu będzie stała w ciągu trwania promocji i będzie wynosić 25 %.
5. Kod rabatowy udostępniony na fanpage'u Organizatora w serwisie Facebook oraz Instagram ma czasowy okres ważności w trakcie trwania promocji i jest ważny do momentu udostepnienia informacji, iż dany kod jest już nieważny.
6. Zmienność rabatów i czas trwania ważności kodów pozostaje w gestii Organizatora.
7. Rabaty objęte niniejszą promocją nie łączy się ze sobą.
8. Rabaty objęte niniejszą promocją nie łączą się innymi promocjami w sklepie internetowym Litex Garden pod adresem www.litexgarden.pl.
9. Klientom nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.


§ 4 Dane osobowe


1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu sprzedaży towarów na warunkach promocyjnych, komunikacji z Uczestnikami, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a nadto w celach marketingu własnych produktów.
2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, email; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie oraz usuwanie.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, zgłaszania zmian i poprawianie danych oraz żądania ich usunięcia.


§ 5 Reklamacje


1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w na stronie internetowej sklepu Litex Garden pod adresem www.litexgarden.pl
2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją w całości.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji zakupów z rabatem, z przyczyn nie leżących po jego stronie.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny zostać wysłane najdalej w ciągu 14 dni od zakończenia Promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@litexgarden.pl lub pocztą na adres siedziby Organizatora.
5. Reklamacje są rozpatrywane w 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres zwrotny, z którego Organizator otrzymał reklamację.
6. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane (§ 4 pkt 2) oraz zachować dowód zakupu premiowanego rozpatrzenia reklamacji.


§ 6 Postanowienia końcowe


1. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności postanowienia regulaminu sklepu dostępne na stronie https://www.litexgarden.pl/regulamin-sklepu. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim i jego akceptacją w całości.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w § 6 pkt. 2 zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy wyłącznie do Organizatora.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 marca 2018 r. godzina 12:00.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl