Promocje
Poszycie parasola ogrodowego Rio Modern 3x3m Szare
Poszycie parasola ogrodowego Rio Modern 3x3m Szare
707,00 zł 494,90 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Ibiza 4,2m Bottle Green
Poszycie parasola ogrodowego Ibiza 4,2m Bottle Green
799,00 zł 559,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Rodos 3m Bottle Green
Poszycie parasola ogrodowego Rodos 3m Bottle Green
419,00 zł 293,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Rodos 3m Natural
Poszycie parasola ogrodowego Rodos 3m Natural
419,00 zł 293,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Ibiza 3,5m Szare
Poszycie parasola ogrodowego Ibiza 3,5m Szare
599,00 zł 419,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Ibiza 3,5m Natural
Poszycie parasola ogrodowego Ibiza 3,5m Natural
599,00 zł 419,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Rio 2,5x2,5m Szare
Poszycie parasola ogrodowego Rio 2,5x2,5m Szare
439,00 zł 307,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Rio 3x3m Bottle Green
Poszycie parasola ogrodowego Rio 3x3m Bottle Green
599,00 zł 419,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Rio 3x3m Jasnozielone
Poszycie parasola ogrodowego Rio 3x3m Jasnozielone
599,00 zł 419,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Rio 3x3m Taupe
Poszycie parasola ogrodowego Rio 3x3m Taupe
599,00 zł 419,30 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Rio Modern 3x3m Bottle Green
Poszycie parasola ogrodowego Rio Modern 3x3m Bottle Green
707,00 zł 494,90 zł
szt.
Poszycie parasola ogrodowego Rio Modern 3x3m Jasnozielone
Poszycie parasola ogrodowego Rio Modern 3x3m Jasnozielone
707,00 zł 494,90 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wlkp.

sklep@litexgarden.pl
fax: +48 62 737 57 08

tel. kom. +48 602 527 784

Ustrzel rabat

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja ” Ustrzel rabat w Litex Garden” (dalej „Promocja”).

 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest Litex Promo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378283 posiadająca numer statystyczny REGON 021461762 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 8971770609 (dalej zwana ,,Organizator”)

 3. Skorzystanie z promocji jest możliwe za pośrednictwem strony Organizatora (dalej „funpage”) w ramach portalu społecznościowego Facebook (dalej „serwis facebook”) oraz Instagram (dalej serwis Instagram) znajdujących się pod linkiem: www.facebook.com/litexgarden oraz https://www.instagram.com/litexgarden/ .

 4. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzona przez serwis Facebook, Instagram ani z nimi związana. Skorzystanie z promocji oznacza pełne zwolnienie serwisu Facebook i Insagram z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika.

 5. Osoba korzystająca z promocji nie może wykorzystywać prywatnych osi czasu ani połączeń ze znajomymi (np. niedozwolone jest udostępnianie na swojej osi czasu informacji o udziale promocji czy oznaczeniu znajomych w postach, by wzięli udział w promocji czy dokonywać tagowania zdjęć).

 6. Akcja jest prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polski

§ 2 Udział w promocji

 1. Udział w promocji jest dobrowolny i ograniczony w czasie.

 2. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. (,,dalej ,,Klient” bądź ,,Uczestnik”).

 3. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pracownicy firm współpracujących przy organizacji Promocji.

 

§ 3 Zasady promocji i czas trwania

 1. Promocja rozpocznie się od godz. 8:00 w dniu 17.07.2017 r i będzie trwała do godz. 24:00 w dniu 23.07.2017 r, o ile wcześniej nie zostanie odwołana przez Organizatora lub nie nastąpi wyprzedaż towarów objętych promocją. Organizator może odwołać promocje bez podania przyczyny. Informacja o zakończeniu promocji zostanie ogłoszona w funpagu portalów społecznościowych serwisu facebook oraz instagram oraz stronie www.litexgarden.pl.

 2. Promocja polega na umożliwieniu Klientom zakupu towarów premiowanego rabatem, w wyżej wymienionym okresie wskazanym w pkt.1 na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

 3. Rabaty będą udostępniane Klientom – użytkownikom fanpagu Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram - w postaci kodów rabatowych określających wysokość rabatu, które to kody Klient będzie mógł wykorzystać wyłącznie robiąc zakupy na stronie sklepu internetowego Litex Garden www.litexgarden.pl

 4. Wysokość rabatu będzie zmienna w ciągu trwania promocji i może się wahać od 10-40 %.

 5. Kod rabatowy udostępniony na funpage'u Organizatora w serwisie Facebook oraz Instagram ma czasowy okres ważności w trakcie trwania promocji i jest ważny do momentu udostepnienia informacji, iż dany kod jest już nieważny.

 6. Te same kody rabatowe mogą być publikowane w okresie trwania promocji wielokrotnie, a więc wysokość rabatów może się powtarzać.

 7. Zmienność rabatów i czas trwania ważności kodów pozostaje w gestii Organizatora.

 8. Rabaty objęte niniejszą promocją nie łączy się ze sobą.

 9. Rabaty objęte niniejszą promocją nie łączą się innymi promocjami w sklepie internetowym Litex Garden pod adresem www.litexgarden.pl.

 10. Klientom nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny.

§ 4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora i podmioty działające na jego zlecenie w związku z obsługą Promocji w niezbędnym zakresie w celu sprzedaży towarów na warunkach promocyjnych, komunikacji z Uczestnikami, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a nadto w celach marketingu własnych produktów.

 2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, email; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, przetwarzanie oraz usuwanie.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 4. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych, zgłaszania zmian i poprawianie danych oraz żądania ich usunięcia.

§ 5 Reklamacje

 1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim zainteresowanym w na stronie internetowej sklepu Litex Garden pod adresem https://www.litexgarden.pl/pl/i/Ustrzel-rabat/28.

 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne i równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją w całości.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji zakupów z rabatem, z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 4. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji powinny zostać wysłane najdalej w ciągu 14 dni od zakończenia Promocji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@litexgarden.pl lub pocztą na adres siedziby Organizatora.

 5. Reklamacje są rozpatrywane w 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację udzielana jest na adres zwrotny, z którego Organizator otrzymał reklamację.

 6. Uczestnik składający reklamację jest zobowiązany podać swoje dane (§ 4 pkt 2) oraz zachowaćdowód zakupu premiowanego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z organizacją Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności postanowienia regulaminu sklepu dostępne na stronie https://www.litexgarden.pl/regulamin-sklepu. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim i jego akceptacją w całości.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie, o którym mowa w § 6 pkt. 2 zastosowanie znajdują powszechnieobowiązujące przepisy prawa.

 4. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Promocji należy wyłącznie do Organizatora.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 lipca 2017 r. godzina 1500.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl